Wie zijn we?

Damaris is opgericht door Ronald en Frida Tijdeman. Vanaf 2003 werden zij geconfronteerd met de problematiek van licht verstandelijk beperkte jonge vrouwen/moeders. Steeds weer werden zij gegrepen door dat ene kind, dat door onmacht van moeder, netwerk, maatschappij, niet de kans kreeg om zich te hechten, omdat het vroegtijdig bij de moeder weggehaald werd.

Ronald en Frida:
“Door de vele jaren van hulpverlenen heen van zien, horen en voelen, hebben wij de stoute schoenen aangetrokken en gezegd: wij willen het verschil maken. We hebben gezien in de praktijk dat in de eerste fase nabijheid gewenst is. Wij streven ernaar het pasgeboren kind of jonge kind de kans geven om zich te hechten. Ook willen we de jonge vrouw/moeder de mogelijkheid bieden om opnieuw te beginnen en de regie te voeren over een eigen leven met hun kind. Wij geloven dat waar de balans herstelt wordt, er ruimte geboden kan worden voor ontwikkeling. Wij gaan voor een goede start: zelfstandig, maar niet alleen!”.

Ronald en Frida Tijdeman hebben zelf twee kinderen. Het gezinsleven en het omzien naar de ander vinden zij erg belangrijk, ze streven altijd naar een balans tussen het gezinsleven en hun werk. Beiden hebben meer dan 20 jaar ervaring in het werken met kinderen/jong volwassenen die een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben en een diversiteit aan problematiek.

Ronald heeft onder andere meer dan 10 jaar ervaring als orthopedagoog, als gedragsdeskundige voor grote zorginstellingen en het cluster 4- onderwijs. Frida heeft meer dan 20 jaar gewerkt met lvb-cliënten die gedragsproblematiek vertonen. De laatste jaren was zij manager primair proces bij een zorginstelling.