De verblijf- en begeleidingskosten van Damaris worden gedekt door de Jeugdwet.  Andere uitgaven zoals kinderbedjes, spelmateriaal, lesmateriaal, inrichting woonruimtes, vertrekpakket en uitstapjes worden niet gesubsidieerd.

In schrijnende situaties waarbij indicatie/bekostiging (nog) niet is gerealiseerd, zou ook opvang mogelijk moeten zijn. Stichting Vrienden van Damaris wil hierbij ondersteuning bieden. Voor giften kunt u onze stichting benaderen.

Contactpersonen stichting

Dhr. Rokus Hassefras:
(voorzitter)
tel. 06-81788229
Dhr. Wouter de Vries:
(penningmeester)
tel. 06-53202711
Rekeningnummer:
Stichting Vrienden van Driestroomhuis Damaris
NL92RABO0160902193