Wat doen we?

Driestroomhuis Damaris is een doorstroomhuis voor jonge vrouwen/moeders (max. zes) in de leeftijd van 15 jaar tot en met 25 jaar met een IQ van 65 tot normaal begaafd. Damaris biedt de kinderen van deze vrouwen een onderdak omdat ze niet de structuur of het netwerk hebben om zelf zelfstandig hun kind op te voeden. Dat kind staat centraal en Damaris biedt de nodige ondersteuning aan de moeders met als doel dat ze op eigen kracht in de maatschappij kunnen terugkeren. Damaris borgt daarmee de zorg voor de kinderen.

Damris werkt vanuti een christelijk mensbeeld. Dat wil zeggen dat elk mens mogelijkheden heeft en keuzes mag maken. De jonge vrouwen/moeders ervaren grote problematiek in hun eigen ontwikkeling en kunnen geen beroep doen op een eigen netwerk.