Driestroomhuis Damaris is een beschermde woonvorm voor jonge vrouwen/moeders (max. zes) in de leeftijd van 15 jaar tot en met 25 jaar met een IQ van 65 tot normaal begaafd.

Onze visie gaat uit van een christelijk mensbeeld. Dat wil zeggen dat elk mens mogelijkheden heeft en keuzes mag maken.

De jonge vrouwen/moeders ervaren grote problematiek in hun eigen ontwikkeling en kunnen geen beroep doen op een eigen netwerk. Wij bieden de nodige ondersteuning, zodat zij op eigen kracht kunnen functioneren in de maatschappij.

Zelfstandig, maar niet alleen
Damaris biedt in samenwerking met Stichting de Driestroom kwaliteitszorg (ISO gecertificeerd) op basis van indicatie Zorg In Natura. Voorafgaand aan het verblijf worden tussen Damaris en de jonge vrouw/moeder samen afspraken gemaakt, die vastgelegd worden in een individueel begeleidingsplan. Hierbij gaat het om zaken als begeleiding, financiën en dergelijke. Gedurende het verblijf wordt een rapportage bijgehouden. Elke fase sluiten we af met een evaluatiemoment.

De ondersteuning, gebaseerd op de ‘domeinen van Shalock’, houdt in:

een welbevinden op emotioneel, materieel en lichamelijk vlak
opvoeden van een kind
interpersoonlijke relaties
persoonlijke ontplooiing
sociale inclusie