Aanmelden bij Damaris Ermelo

Het Driestroomhuis Damaris in Ermelo is een leer- en ontwikkelhuis onder de vlag van De Driestroom, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan met mensen met en zonder handicap. De aanmelding voor ons loopt dan ook via het Driestroomloket (als je op de link klikt kan je er meer over lezen). Voor het zover is dat een aanmelding geplaatst wordt willen we graag met je kennismaken bij ons aan de keukentafel. Samen kijken we of we een klik hebben, of jij je op je gemak kunt voelen bij ons in Damaris en natuurlijk kan je rondkijken en zien of het bij je past.

Daarna werkt de procedure zo:

  1. Zorginhoudelijke oriëntatie & Plaatsingsadvies Hoofdbehandelaar. Jij, de moeder, wordt aangemeld bij het Driestroomloket. Dat loket verzamelt informatie over moeder en kind. Het complete dossier (de oriëntatie) wordt voorgelegd aan de hoofdbehandelaar van Driestroom. Deze beoordeelt of de problematiek van moeder passend is voor een Driestroom gezinshuis en geeft een plaatsingsadvies.
  2. Beoordeling door Damaris, als gezinshuisouders & behandelcoördinatoren. Het dossier met plaatsingsadvies wordt voorgelegd aan ons als gezinshuisouders en de behandelcoördinator (gezondheidszorgpsycholoog) van ons moederkind-gezinshuis. Samen beoordelen wij of de hulpvraag voldoende aansluit bij de zorg die wij bieden binnen onze setting. Vaak stellen we nog aanvullende zorginhoudelijke vragen om daar een goed beeld van te krijgen.


Wie zijn wij bij Damaris?

Damaris is opgericht door Ronald en Frida Tijdeman. Het echtpaar heeft twee kinderen. Het gezinsleven en het omzien naar de ander vinden zij erg belangrijk. Ronald en Frida streven altijd naar een balans tussen het gezinsleven en hun werk.

Beiden hebben meer dan 20 jaar ervaring in het werken met kinderen/jong volwassenen die een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben en een diversiteit aan problematiek.

Ronald heeft onder andere meer dan 10 jaar ervaring als orthopedagoog, als gedragsdeskundige voor grote zorginstellingen en het cluster 4- onderwijs.

Frida heeft meer dan 20 jaar gewerkt met lvb-cliënten die gedragsproblematiek vertonen. De laatste jaren was zij manager primair proces bij een zorginstelling.


Waarom is Driestroomhuis Damaris er?

Vanaf 2003 werden Ronald en Frida geconfronteerd met de problematiek van licht verstandelijk beperkte jonge vrouwen/moeders. Steeds weer werden zij gegrepen door dat ene kind, dat door onmacht van moeder, netwerk, maatschappij, niet de kans kreeg om zich te hechten, omdat het vroegtijdig bij de moeder weggehaald werd.

Ronald en Frida:
“Door de vele jaren van hulpverlenen heen van zien, horen en voelen, hebben wij de stoute schoenen aangetrokken en gezegd: wij willen het verschil maken. We hebben gezien in de praktijk dat in de eerste fase nabijheid gewenst is.

Wij streven ernaar het pasgeboren kind of jonge kind de kans geven om zich te hechten. Ook willen we de jonge vrouw/moeder de mogelijkheid bieden om opnieuw te beginnen en de regie te voeren over een eigen leven met hun kind.

Wij geloven dat waar de balans hersteld wordt, er ruimte geboden kan worden voor ontwikkeling.

Wij gaan voor een goede start: zelfstandig, maar niet alleen!”.


De visie van Damaris

Driestroomhuis Damaris is een beschermde woonvorm voor jonge vrouwen/moeders (max. zes) in de leeftijd van 15 jaar tot en met 25 jaar met een IQ van 65 tot normaal begaafd.

Onze visie gaat uit van een christelijk mensbeeld. Dat wil zeggen dat elk mens mogelijkheden heeft en keuzes mag maken.

De jonge vrouwen/moeders ervaren grote problematiek in hun eigen ontwikkeling en kunnen geen beroep doen op een eigen netwerk. Wij bieden de nodige ondersteuning, zodat zij op eigen kracht kunnen functioneren in de maatschappij.

Zelfstandig, maar niet alleen
Damaris biedt in samenwerking met Stichting de Driestroom kwaliteitszorg (ISO gecertificeerd) op basis van indicatie Zorg In Natura. Voorafgaand aan het verblijf worden tussen Damaris en de jonge vrouw/moeder samen afspraken gemaakt, die vastgelegd worden in een individueel begeleidingsplan. Hierbij gaat het om zaken als begeleiding, financiën en dergelijke. Gedurende het verblijf wordt een rapportage bijgehouden. Elke fase sluiten we af met een evaluatiemoment.

De ondersteuning, gebaseerd op de ‘domeinen van Shalock’, houdt in:

een welbevinden op emotioneel, materieel en lichamelijk vlak
opvoeden van een kind
interpersoonlijke relaties
persoonlijke ontplooiing
sociale inclusie