Het Driestroomhuis Damaris in Ermelo is een leer- en ontwikkelhuis onder de vlag van De Driestroom, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan met mensen met en zonder handicap. De aanmelding voor ons loopt dan ook via het Driestroomloket (als je op de link klikt kan je er meer over lezen). Voor het zover is dat een aanmelding geplaatst wordt willen we graag met je kennismaken bij ons aan de keukentafel. Samen kijken we of we een klik hebben, of jij je op je gemak kunt voelen bij ons in Damaris en natuurlijk kan je rondkijken en zien of het bij je past.

Daarna werkt de procedure zo:

  1. Zorginhoudelijke oriëntatie & Plaatsingsadvies Hoofdbehandelaar. Jij, de moeder, wordt aangemeld bij het Driestroomloket. Dat loket verzamelt informatie over moeder en kind. Het complete dossier (de oriëntatie) wordt voorgelegd aan de hoofdbehandelaar van Driestroom. Deze beoordeelt of de problematiek van moeder passend is voor een Driestroom gezinshuis en geeft een plaatsingsadvies.
  2. Beoordeling door Damaris, als gezinshuisouders & behandelcoördinatoren. Het dossier met plaatsingsadvies wordt voorgelegd aan ons als gezinshuisouders en de behandelcoördinator (gezondheidszorgpsycholoog) van ons moederkind-gezinshuis. Samen beoordelen wij of de hulpvraag voldoende aansluit bij de zorg die wij bieden binnen onze setting. Vaak stellen we nog aanvullende zorginhoudelijke vragen om daar een goed beeld van te krijgen.