Driestroomhuis
Damaris
in Ermelo

Zelfstandig
maar niet alleen
Stichting vrienden van Damaris


Bekostiging
Naast een eigen bijdrage in de vorm van huur-/servicekosten wordt
Driestroomhuis Damaris bekostigd vanuit beschikbare pgb’s.
Dit geld is bestemd om de begeleiding vorm te geven.
Andere uitgaven zoals kinderbedjes, spelmateriaal, lesmateriaal, inrichting
woonruimtes, vertrekpakket en uitstapjes worden niet gesubsidieerd.

In schrijnende situaties waarbij indicatie/bekostiging pgb (nog) niet is
gerealiseerd, zou ook opvang mogelijk moeten zijn.
Stichting vrienden van Damaris wil hierbij ondersteuning bieden.
Voor giften kunt u onze stichting benaderen.

Contactpersonen stichting
Dhr. Rokus Hassefras:
(voorzitter)
tel. 06-81788229
Dhr. Wouter de Vries:
(penningmeester)
tel. 06-53202711
Rekeningnummer:
Stichting Vrienden van Driestroomhuis Damaris
NL92RABO0160902193

made by tZd